Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

http://www.francealzheimer.org/

2 réponses
Avatar
Alf92
Vous arrive-t-il de ne plus vous souvenir d'une photo ?
Je viens de retomber sur celle-ci. Elle était complètement sortie de ma
mémoire...
http://frpn.free.fr/0divers/ferry/PICT0337.JPG
Elle me plait bien ! :-)

2 réponses

Avatar
Maréchal Nouvoilat.
"Alf92" a écrit dans le message de
news:jsc331$qp5$
Vous arrive-t-il de ne plus vous souvenir d'une photo ?
Je viens de retomber sur celle-ci. Elle était complètement sortie de ma
mémoire...
http://frpn.free.fr/0divers/ferry/PICT0337.JPG
Elle me plait bien ! :-)1 ttcagttgtg aatgaatgga cgtgccaaat agacgtgccg ccgccgctcg attcgcactt
61 tgctttcggt tttgccgtcg tttcacgcgt ttagttccgt tcggttcatt cccagttctt
121 aaataccgga cgtaaaaata cactctaacg gtcccgcgaa gaaaaagata aagacatctc
181 gtagaaatat taaaataaat tcctaaagtc gttggtttct cgttcacttt cgctgcctgc
241 tcaggacgag ggccacacca agaggcaaga gaaacaaaaa gagggaacat aggaacagga
301 accagataat agtgacataa gcgacccttt cgcaaatatt ttggcgcaaa atgagcgggc
361 gccaagtgcc gcgtggtgga gccgcctgaa aatgacatgg aaaattcgcc gaaaatcgcg
421 cgttttggca gcatcaatcc caaagcacaa aattaatttc tatcataatt tctgggtgca
481 acacggaccc ataattgaat cgaatatagg gcttatctga tagcccggca gcaacattga
541 actttccggc tgcaaaggag acgacaccga gatcgccaat tttcgttggg ctcgttctct
601 gggctccggc gataagaaat ccatgctgat aaggacagga ggacggtctg cggcaaattg
661 aattcgattc tgacctgtat gaaagccagc ggagatacgg atacctctgg gtttatgggt
721 agaaaacgca gagcgtcgcg ccaacatcga aattatttgc gtttgcatct tctcgtcctt
781 tcgtttatcg ttctgattgc catcgtggtg gcgcggtttc tattaatttt gcttctgtat
841 cgtttgcaaa atctcaaaag attcaaaaag ttcgtcatca gcagccgcaa cacaaaaacc
901 aacgagtgta aagccgagca tacaaatatc aataaaaaca taaacattta cccaatctca
961 atctcaaaac attcgcatcg tttccacaca aatatgctta gttcgcccaa attgtgattg
1021 tatatatata tttaacggca ttaaatacaa aagattaagc cctaaattaa gtgtaaatct
1081 tacaaaacgt ctacgttttt aaacaagaaa ttgtgatatt atatattaat cgggaaattc
1141 gaagtatgag aacaaaacgg tgtatatatg taagtgggcg atgaacatca atgaatattt
1201 tagctgagca aagtacacac gaatgaatat aaatatacat gaaaatatat tttgggcacc
1261 gacttttaca ccacaattat atatcgatag aaaagacacg aaaacaatca cagaaaacta
1321 agagtttcaa aatcaaaatt gaggaatacc aactagagga taaggctact taaggatcaa
1381 aaaacaccaa ggagacgaga ttttctacca aatcgagaga cgaggggcag gttaatttcg
1441 tcatttttgg ccaagacagc aaatagagga acagcaaagc gaaaatcatt ttatacctca
1501 cacaacaact acacactaac taagattagg ctacgcaact gtacattgta cttaagtgtt
1561 caaagtatat ttagtttact ttgtatataa gaaaagtagc taaaagcacg cggacaggga
1621 ggcaggagca ccacagtcac tagccactaa gcagagtcac agtcacgatc acgttcactc
1681 caggatcagg actcggggcg ggatcagcag acgctgagga agctgccacg atgacgatga
1741 gtacaaacaa ctgcgagagc atgacctcgt acttcaccaa ctcgtacatg ggggcggaca
1801 tgcatcatgg gcactacccg ggcaacgggg tcaccgacct ggacgcccag cagatgcacc
1861 actacagcca gaacgcgaat caccagggca acatgcccta cccgcgcttt ccaccctacg
1921 accgcatgcc ctactacaac ggccagggga tggaccagca gcagcagcac caggtctact
1981 cccgcccgga cagcccctcc agccaggtgg gcggggtcat gccccaggcg cagaccaacg
2041 gtcagttggg tgttccccag cagcaacagc agcagcagca acagccctcg cagaaccagc
2101 agcaacagca ggcgcagcag gccccacagc aactgcagca gcagctgccg caggtgacgc
2161 aacaggtgac acatccgcag cagcaacaac agcagcccgt cgtctacgcc agctgcaagt
2221 tgcaagcggc cgttggtgga ctgggtatgg ttcccgaggg cggatcgcct ccgctggtgg
2281 atcaaatgtc cggtcaccac atgaacgccc agatgacgct gccccatcac atgggacatc
2341 cgcaggcgca gttgggctat acggacgttg gagttcccga cgtgacagag gtccatcaga
2401 accatcacaa catgggcatg taccagcagc agtcgggagt tccgccggtg ggtgccccac
2461 ctcagggcat gatgcaccag ggccagggtc ctccacagat gcaccaggga catcctggcc
2521 aacacacgcc tccttcccaa aacccgaact cgcagtcctc ggggatgccg tctccactgt
2581 atccctggat gcgaagtcag tttggtaagt gtcaaggaaa gtgatcgaca attccacgaa
2641 acgtattaag tggaattttt cttcttctta tcgtagtggg ttgaagtagt tagttccccg
2701 tttagaattg gtcgtagttc ccattagaat cgtaactgtg catacaacag ctagagctgt
2761 attatcttaa attgtataat accataacta ttacagcgaa cctcgtgcag cgaagcaaag
2821 cagtaaaaag cagtctagat gtactgcttt atattgtgtt tcctgcttga tattagatca
2881 ctaagcaagc agacgcgcaa gcagttcacg cagatcacgc agacgttaaa aatttaaaaa
2941 tgtttttgtt tgcagaaaga agtaccctct tcgcttttca attttgtagt taaaattcga
3001 gcaaatatat ttaaattaaa aaggctcaaa cttaaagtac tatgtatgtc ttgtattttt
3061 gaaaaaattc taaagtttat tataaaatgc attttaaata cattttttaa cctaccttgt
3121 cgcttgaaat atataaaatt taagttttag atatggaata gataaacaaa atatttccct
3181 ctgtcttaac taatttcttt aattaaatgt taagccccaa agcgactaca gcttcatgtc
3241 aaactcttac cttaaatatt tagagtttgt ttgcatttga actgagaacg ttttgtcgac
3301 gaccttgaca cgtccgggta atttcacttt attgccttgg ccaattgctt gacatcatcc
3361 gtaatccatc tgcaaagaca tcccgatacc tgacatttgt tcaaatttgc gaatttccca
3421 aatccgagca aatcgatgaa tgcaggcaga tgaaagacga aagaggtggc ggaagaggtg
3481 ctccttgggt tccgcttgcc cagaagatcg cagcacagga ggcggtcctg ccagctaatg
3541 caaattgaca atagctcgaa atcgtgcaag aaaaaggttt gccaaaaccc taggcgtaac
3601 taatgagggc tggaaaatag agcacactga ctgcatgtgg tactgcttta ggcttagagg
3661 atgttgcata agtggggata gggctcggcc gcctttcgag cgaaaaaggt gtaaggtcta
3721 ggaggcgagt ccttttcaaa tatagaattc caatggcatg tcactttcct cggagaaagt
3781 gaaagtaggc ctcaagtggt cggtgccttt gccttgccct ccagctgacc tgctccctgg
3841 tcattacgca gtccaaggag ctctagctct ccccataccc agctctcaat gttgttgtgg
3901 ttttttgttt gtagccggct gaattttttc gccaaagcca gattgagatg taaagcacaa
3961 ttgatgagcg ccattagtta cacgttatgt gcaatggatg ccatcaattt attaatctcc--

En dépit de ces souvenirs qu'on commémore,
Des flammes qu'on ranime aux monuments aux Morts,
Des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous,
Révérence parler, tout le monde s'en fout.

La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits.
Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vos deux croix,
Et, petit à petit, vous voilà devenus,
L'Arc de triomphe en moins, des soldats inconnus.

G. Brassens.
Avatar
Alf92
"Maréchal Nouvoilat." a écrit

Vous arrive-t-il de ne plus vous souvenir d'une photo ?
Je viens de retomber sur celle-ci. Elle était complètement sortie de ma
mémoire...
http://frpn.free.fr/0divers/ferry/PICT0337.JPG
Elle me plait bien ! :-)1 ttcagttgtg aatgaatgga cgtgccaaat agacgtgccg ccgccgctcg attcgcactt
61 tgctttcggt tttgccgtcg tttcacgcgt ttagttccgt tcggttcatt cccagttctt
121 aaataccgga cgtaaaaata cactctaacg gtcccgcgaa gaaaaagata aagacatctc
181 gtagaaatat taaaataaat tcctaaagtc gttggtttct cgttcacttt cgctgcctgc
(...)
putain, pour une fois que sur FRP ce n'est pas une photo d'insecte, tu nous
balances une séquence d'ADN de mouche...
pas glop pas glop.